מאפייני קריאה בספרי לימוד וחומרים מקוונים בקרב סטודנטים במכללה ובאוניברסיטה

  • דוד פונדק email

  • אורית הרשקוביץ email

  • מירי שחם email

  • חאלד גנאים email

גליון 9, עמ' 20, מרץ 2010

ISSN: 2223-8298
Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Valid XHTML 4.0!