הערכת טכנולוגיות למידה באתרי קורסים של האוניברסיטה הפתוחה

  • ענת שריד email

  • יעל אלברטון email

  • מיכל צוקר email

  • מרגלית גנור email

גליון 3, עמ' 57, מרץ 2004

ISSN: 2223-8298
Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Valid XHTML 4.0!