למה כדאי לבנות אתר אינטרנט מלווה לקורס? השפעת השימוש במולטימדיה על הלמידה

  • מוטי פרנק email

גליון 3, עמ' 50, מרץ 2004

ISSN: 2223-8298
Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Valid XHTML 4.0!