למידה מתוקשבת סינכרונית: סקירה קצרה ולקחי הפעלה

  • יוסי רענן email

  • דודי ברגמן email

  • יעל אמתי email

גליון 3, עמ' 47, מרץ 2004

ISSN: 2223-8298
Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Valid XHTML 4.0!