התפתחויות ששינו את פני ההוראה והלמידה בחינוך הגבוה בעולם בשנים 1969 - 1999

    גליון 2, עמ' 58, מרץ 2003

    ISSN: 2223-8298
    Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
    Valid XHTML 4.0!